شوکران ایساتیس پیشرو در ارائه خدمات و کیفیت

اسلاید

دوده صنعتی چیست؟

دوده صنعتی با نام تجاری کربن بلک (Carbon Black) ، ماده سیاه رنگ با ارزشی از خانواده کربن هاست که تحت شرایط کنترل شده و طی فرایند خاصی تولید می گردد و با خواص بی نظیری که از خود نشان می دهد ، جایگاه ویژه ای در صنایع تولید پیگمنت ها ، مستربچ ها ، جوهر و رنگ سازی و به ویژه تایر و لاستیک دارد.

این ماده که دارای ذرات نانومتری می باشد، از سوختن ناقص هیدروکربن های آروماتیک در کوره های مخصوص و دما و فشار معین تولید می گردد و به دلیل خواصی نظیر ایجاد مقاومت خمشی، سختی و جلوگیری از پاره شدن مورد توجه ویژه تایر سازان می باشد.

25

ویژگی برتر شرکت ما 

پیگمنت های ویژه ی فوق رسانا

یکی از روشهای پرکاربرد و در عین حال کم هزینه برای تهیه پوشش رسانا ، استفاده از رنگدانه کربن سیاه در محل یک بسپار خاص و متمایز است. انتخاب بهینه از این نوع رنگدانه مشکی رنگ ، با توجه به میزان و درصد مصرف آن ، همراه با سایر افزودنی ها ،تاثیر زیادی در کیفیت رسانایی انواع  پوشش ها در مراکز خاص و تولیدی های بزرگ خواهد داشت .  در مورد افزودنی های پایه کربن،باید  به این نکته اشاره کرد که  کارایی رسانایی پیگمنت های فوق برتر رسانا به شدت به عواملی مثل خلوص ، شکل و اندازه ذ رات، میزان  تخلخل ، میزان و نحوه کاربرد آن بستگی دارد. به عنوان مثال در صنعت تولید و تهیه تجهیزات پزشکی از این نوع پیگمنتها میتوان بصورت بهینه استفاده کرد.

پیگمنت های رسانا

 N472  ، N294 ،   N293   

   انواع دوده های رسانای شرکت شوکران ایساتیس

رسانای بسیار قوی CR  840-10
رسانای متعادل CR  850-50 
رسانای خوب CR  860-60

 

شوکران ایساتیس