شوکران ایساتیس

 

کنترل کیفیت : 

بنابر اهمیت خاص وکاربردی دوده های صنعتی میزان حساسیت مدیران و مسئولان آزمایشگاه کنترل کیفیت شرکت ایساتیس را دوچندان نموده و بنابر اصل استانداردهای مشخص ، بهبود هرچه بهتر و بیشتر کیفیت دوده ها ، توجه به اصل عدم وجود ناخالصی ها و از طرف دیگر وجود بهترین مواد اولیه اسندارد و با کیفیت تولید انبوه این کارخانه در خور توجه خاص قرار گرفته است .

فعالیت ها و اهداف شرکت ایساتیس شامل موارد زیر میباشد.

توجه خاص به بخش آزمایشکاه ها و کنترل کیفیت ها بر حسب آنالیز و درخواست کارخانه های تولیدی و در حال توسعه توجه به تکنولوژی ها و توسعه تحقیقات برای بهبود و پوشش کاستی های کیفیت پیگمنت ها ( دوده صنعتی ) و اثر بخشی  هر چه بهتر در واحد تولید 

 

مهمترین مسئولیت ها

تحقیق و پژوهش و یافتن بهترین دستاورد با توجه به استراتژی های قابل توسعه و توسعه صنعت دوده رسانا

تحقیق و تسلط یافتن بر روی مواردی که نیاز به مشاوره جامع و جستجو بر روی موارد قابل گسترش دارند

حمایت از مصرف کنندگان و همچنین واحد بازرگانی

بالا بردن سطح کیفیت و درجه خلوص محصولات برای ارزش گذاری نسبت به مخاطب و مصرف کننده