دستکش کار ، فروشگاه تخصصی دستکش های صنعتی

شرکت شوکران ایساتیس

به عنوان اولین شرکت تولیدی در زمینه ساخت دوده های صنعتی رسانا با بهره گیری از روشهای نوین و خاص با دستکاه های تمام میکرونیزه و همچنین نیروهای مجرب و کارآزموده و نیز بهره گیری از آزمایشگاه پیشرفته از سال 1393 کار خود را آغاز کرد.

در ابتدای امر اولین فعایت را از شهر یزد آغاز نموده و پس از شش سال فعالیت در زمینه تنها تولید دوده های صنعتی ، دومین مرکز را با هدف تولید دوده های رسانا از شهرک صنعتی شماره دو نجف آباد در استان اصفهان آغاز نمود.

مهمترین هدف ما قابل ارتقاء بودن این نوع ازدوده های صنعتی و همچنین عدم وابستگی در خصوص تامین هر نوع پیگمنت مشکی و تامین همه جانبه این نوع از کربن میباشد. این نوع خاص ازکربن بلک به کشور ترکیه  نیز ارسال میگردد که افتخاری دیگر از افتخارات شرکت شوکران ایساتیس میباشد.

  معرفی مسولین :

آقای محمد مهدیه

    آقای حسین مطهرنیا

      آقای علی اکبر مطهرنیا

 خانم مریم هادیان

                           سهامی خاص

                          کد اقتصادی  : 14007730392

                          شماره ثبت : 17796

                          سال تاسیس : 1393

                          نام مدیریت : مهندس محمد مهدیه